ARCTIC MIRROR

TRIUMF för företag i norr

TRIUMF för företag i norr

Almi Företagspartner Nord, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet lanserar tillsammans projektet TRIUMF, där företag som inte konkurrerar ska sammanföras för att stimulera tillväxt.

I projektet ska aktuell forskning kombineras med erfarenhet och kunskap från Almis operativa verksamhet och företagsledarnas egna företag.

– Vi företagare har ofta samma dilemman när det kommer till att växa och skapa nya jobb. Tillsammans kan vi hitta innovativa lösningar och lära av varandra, säger Bengt-Olof Olofsson, vd och ägare av Bröderna Olofssons bageri, ett av företagen som deltar i projektet.

Anna Öhrwall Rönnbäck, professor vid Luleå tekniska universitet, säger så här om ett av de viktigaste utvecklingsområdena för företagen:

– Den största utmaningen är att organisera sig och kunna uttrycka sin tillväxtambition. Värderingsstyrningen kan göra att de som arbetar i företaget känner att de har mer mandat att fatta snabba beslut och agera som ett tillväxtföretag.

Företagen som deltar i en av grupperna kommer från Norr- och Västerbottens län och verkar i olika branscher så som IT-konsulting, plastproduktion och klädtillverkning. Sammanlagt ingår sex företag som under 2015 omsatte 154 miljoner kronor och sysselsatte 91 personer. Företagen har ambitiösa mål och på sikt kan det leda till både ökning av omsättning och antal anställda – på ett hållbart och uthålligt sätt, något projektet ska bidra med.

Malin Correia, kontorschef på Almi Nord och projektledare för TRIUMF, om projektets upplägg:

– Vi tar med företagen på en tillväxtresa. Innan arbetet med grupperna påbörjas gör vi en företagsanalys tillsammans med varje företag där vi identifierar tillväxthinder och möjligheter. Handlingsplanen för företaget utkristalliseras under projektets gång i samarbete med en coach och i utbyte med de övriga deltagarna i gruppen.

Företagen som ingår i den här gruppen är, förutom Olofssons bageri, Bnearit AB, D-Flow Technology Aktiebolag, Plastex AB, Gneis och Step In AB. Varje träff kretsar kring ett företag och en aktuell frågeställning.

Läs mer: http://www.almi.se/Mediarum/#/pressreleases/vad-har-it-konsulting-limpor-och-barnklaeder-gemensamt-1606221

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.