ARCTIC MIRROR

Många utmaningar för transporter i norr

Många utmaningar för transporter i norr

Norden är ett välfungerande område när det gäller logistik, men utmaningarna för Norrbotten inför framtiden är många. Det framgick vid vid den logistikdag Norrbottens Handelskammare arrangerade i veckan.

”Sveriges logistiska standard är god. Även perifera områden kan ha välfungerande logistik”, sa Lauri Ojala, professor i logistik vid Handelshögskolan i finska Åbo när han talade vid Logistikdag Norr i Luleå.

Men allt är inte bra. En del var bättre förr. En stor del av dagen tog upp olika utmaningar och problem som finns i den för norra Sverige så viktiga infrastrukturen.

Per Bondemark, vice vd på SSAB och ordförande i Näringslivets Transportråd,  talade om den eftersatta infrastrukturen, framför allt järnvägen. ”Återställ infrastrukturen till vad den en gång var”, föreslog han och efterlyste en nationell underhållsplan för järnvägen, för att göra det möjligt att använda befintlig infrastruktur bättre. Ett akut problem är den usla järnvägssträckan på stambanan mellan Boden och Bastuträsk.

Kraven på minskade koldioxidutsläpp från sjöfarten gör att transportfartygen blir större och kräver djupare farleder. Projekt Malmporten som innebär en uppgradering av Luleå hamn är därför ett viktigt projekt, både för basindustrin i Norrbotten och Sveriges, och även hela Nordens infrastruktur.

Karolina Boholm, transportdirektör på Skogsindustrierna, talade om behovet att öka bärigheten på viktiga vägsträckor för att klar belastningen från de tyngre lastbilar som nu kommer, på 74 ton. Skogsindustrin oroar sig för den vägslitageskatt som utreds och där ett lagförslag ska komma inom kort.

”Problem finns i storstäderna, men det är den tunga trafiken på landsbygden som drabbas, trots att den redan i hög grad bär sina samhällsekonomiska kostnader genom dieselskatten”, sa Karolina Boholm.

Ett annat lagförslag som berör viktig infrastruktur i norr är den väntade flygskatten, den 30 november ska ett utredningsförslag komma. Näringslivet i norra Sverige är mycket beroende av bra och prisvärda flygförbindelser. Även besöksnäringen i norr är orolig för vad en flygskatt kan innebära för turismens utveckling.

Det talades om sjöfrakt, om landsvägstransporter, om flygförbindelser, och om järnvägarna stambanan och malmbanan. Däremot inte mycket om Norrbotniabanan den här gången.

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.