ARCTIC MIRROR

Nyföretagarcentrum Nord första steget för många företagare

Nyföretagarcentrum Nord första steget för många företagare

Nyföretagarcentrum Nord fungerar som första steget för många som vill eller just har startat ett nytt företag och vill ha rådgivning om hur man gör.

Sedan starten i april 2015 har 238 affärsidéer diskuterats med Camilla Sehlin, verksamhetsledare och rådgivare i Luleå. Av dem har det hittills blivit 84 nya företag, varav över hälften är startade av kvinnor.

Vad får de blivande företagarna då för råd om hur de ska gå vidare med sina idéer?

– Det allmänna rådet är att man ska utgå från kundernas behov, inte från vilken tjänst eller produkt man har eller kan erbjuda. Det måste finnas ett behov, och en efterfrågan på det man ska erbjuda, säger Camilla Sehlin.

Och sedan gäller det steg två: pengarna. Hur skaffar man kapital för att dra igång?

Det vanligaste är att den nya företagaren själv finansierar aktiekapitalet (50 000 kronor) och de startkostnader man har.

Om man är arbetslös kan man få Starta eget-bidrag från Arbetsförmedlingen och verkar man i glesare delar av länet finns det landsbygdsstöd och en del regionala stöd att söka hos länsstyrelsen. Men de flesta måste ut på marknaden och låna pengar, det vill säga besöka banken.

– Då måste du ha en affärsplan och en bra budget för att visa att det finns en bärighet, både för dig själv och för eventuella finansiärer, säger Camilla Sehlin.

Banken är det vanligaste alternativet för att skaffa kapital till investeringar i ny verksamhet. Men banker tar i princip inga risker. De kräver säkerheter i tillgångar i företaget eller hos personerna bakom.

Vid högre risktagande är en vanlig lösning att banken lånar ut en del och andra aktörer, främst Almi Företagspartner och Norrlandsfonden, går in med topplån, och därmed tar en större risk.

Då är vi på steg tre: riskkapital.

Fortsättning följer: I kommande artiklar tar Arctic Now upp hur och till vilka aktörer företag kan gå vidare för att finansiera tillväxt i produktion, marknadsföring och expansion på nya marknader.

Om Nyföretagarcentrum

Nyföretagarcentrum Nord drivs av en ideell förening utan vinstintresse. Verksamheten i Luleå finansieras av Luleå kommun och ett trettiotal företag. Syftet med verksamheten är att bidra till att det startas nya och livskraftiga företag i Luleå. Man riktar sig till personer som funderar på eller nyligen har startat egna företag.

Nyligen beviljades Nyföretagarcentrum Nord ytterligare verksamhetsbidrag från Luleå kommun. Det ska gå till att öka rådgivningen och till en kartläggning av trender och branscher för att bättre kunna rikta insatserna.

De över 80 företag som startats med hjälp av Nyföretagarcentrum genererar årligen skatteintäkter på 11-18 miljoner kronor.

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.