ARCTIC MIRROR

Arktis börjar bli hett

Arktis börjar bli hett

Arktis börjar bli hett, i flera bemärkelser. Klimatet blir varmare vilket medför både risker och möjligheter. Globalt ökar intresset både vad gäller säkerhetspolitik och affärsmöjligheter, inte minst för transporter. Sveriges intresse för arktiska frågor börjar vakna och lokalt här i Norrbotten återuppväcks de insomnade drömmarna om Nordkalottsamarbete och Barentssamarbete, nu utvidgade till att gälla hela Arktis. Nyligen presenterades arbetet med ”Norrbottens politiska plattform för Arktis”.

Vid ett möte nyligen presenterades ett utkast på ”Norrbottens politiska plattform för Arktis”, som tagits fram vid en konferens och workshops där cirka 70 norrbottniska politiker deltagit. Det är tänkt att bli ett strategiskt dokument.

En vision är framtagen: ”Norrbotten – en attraktiv, hållbar och växande region mitt i det arktiska Europa”.

– Geografin är en konkurrensfördel för näringslivet i Norrbotten. Både närheten och de produkter och innovationer vi utvecklar är viktiga för att skapa en hållbar utveckling, sa Kent Ögren, landstinget, när han tillsammans med kommunalrådet i Luleå, Niklas Nordström, presenterade arbetet med plattformen vid en konferens i Luleå nyligen.

”Gör Norrbotten till en global arktisk förebild”

Deltog gjorde också Andres Jato, Sveriges ambassadör i Arktiska rådet. Enligt honom är det enbart på grund av Norrbotten som Sverige överhuvudtaget får vara med i diskussionerna kring Arktis. Han menar också att Norrbotten har en stor roll att spela i Arktis.

– Gör Norrbotten till en global arktisk förebild. Norrbotten ska bli den ledande arktiska regionen och visa världen att klimatfrågan går att kombinera med ekonomisk tillväxt.

Han ser stora möjligheter för Norrbotten att gå före och pekar på de försök som SSAB, LKAB och Vattenfall inleder för att göra stål utan kol.

– Norrbotten kan visa att det går att skapa utveckling med hållbarhet och sträva efter gröna lösningar även i tung industri, sa Juto.

Under fredagen deltog han också till sammans med kommunalrådet Niklas Nordström, landstingsrådet Maria Stenberg och Kent Ögren, landstinget, i ett telefonmöte med utrikesminister Margot Wallström där Margot Wallström informerades om initiativet i Norrbotten.

– De arktiska frågorna är fascinerande och otroligt viktiga. Vi måste lägga mer fokus på Arktis. Ni kommer att vara spjutspetsen här. En nationell strategi bör implementeras på det sätt man gör i den här plattformen, sa Margot Wallström vid mötet.

Orsakerna till det ökade intresset för Arktis är flera.

Klimatfrågan akut

Klimatet kan bli en akut fråga just i Arktis. Om jordens medeltemperatur höjs med 2 grader så kommer den att öka med upp mot 6 grader i Arktis. Det får konsekvenser för hela världen när isarna smälter. Samtidigt ger en temperaturhöjning nya möjligheter.

Det har ökat det ekonomiska intresset för de arktiska områdena. De stora naturresurserna bli lättillgängligare. I Arktis finns 30 procent av världens oexploaterade gasresurser och 13 procent av världen oexploaterade oljetillgångar.

En för världen ny transportled kan öppnas för tunga transporter om Nordostpassagen blir farbar. Då förkortas sjövägen mellan Europa och Asien med 40 procent. Vilket enligt Andres Jato ”kommer att göra Arktis till ett ekonomiskt superområde”.

Säkerhetspolitiskt är Arktis intressant, men än så länge inte konfliktfyllt, utan relativt stabilt, om man jämför med andra områden runt Europa. Enligt Jato är de flesta nöjda med status quo i Arktis, ”Europa klarar inte en konfliktflank till”.

– Arktiska rådet är den enda församling där ryssar och amerikaner kan prata utan att bråka. Men det kan ändras, och då får vi ett högspänningsområde, säger han.

Norge och Finland i framkant

Det är den här utvecklingen som är bakgrunden till det nyvaknade svenska och norrbottniska intresset för Arktis. Det finns en rad konkreta frågor som är viktiga för Norrbotten, inte minst inom infrastruktur och transporter. En del gamla, men tynande idéer kan åter bli aktuella. Till exempel Northern Axis (leden Narvik-Haparanda/Torneå-St Petersburg) och Bottniska korridoren, liksom den bortglömda Joint Barents Transport Plan.

Bättre vägar och järnvägsförbindelser, minskat krångel vid gränspassager, liksom säkerställande av tvärflygförbindelsen Uleåborg-Luleå-Tromsö, är andra viktiga infrastrukturfrågor för Norrbotten om ökade aktiviteter i Arktis ska underlättas. Inte minst ökat samarbete mellan universiteten i norr.

– I Norge och Finland har man varit mer aktiva än vi varit i Sverige, sammanfattar Niklas Nordström Sverige i förhållande till våra grannländer i den här frågan.

Arbetsgruppen som tagit fram ett utkast till ”Norrbottens politiska plattform för Arktis” består av Niklas Nordström, Luleå kommun, Kent Ögren, landstinget, Agneta Lipkin, Kalix kommun och Robert Bernhardsson, Jokkmokks kommun.

Om Arktiska rådet (Arctic Council) i Wikipedia

Dela artikeln
Av

Projektledare för Arctic Mirror. Driver eget företag inom den kreativa och kulturella näringen med regional utveckling som fokus.

1 kommentar

Mata in dina sökord och tryck enter.