ARCTIC MIRROR

Presstödet förvandlas till mediestöd

Presstödet förvandlas till mediestöd

Det statliga presstödet omvandlas till ett bredare mediestöd, som fler kan söka men där kraven skärpts. Det föreslår statens utredare Anette Novak i medieutredningen ”En gränsöverskridande mediepolitik”.

Det statliga presstödet har i över 40 år försökt säkra mångfalden i svensk press genom stöd till så kallade andratidningar. De senaste årens utveckling där konkurrensen på de flesta orter upphört och de lokala tidningarna har samma ägare, har gjort det traditionella presstödet inaktuellt.

Nu föreslår medieutredningen att det nuvarande driftsstödet från och med 1 januari 2018 ersätts av ett produktionsstöd som riktas till allmänna nyhetsmedier som producerar kvalitativ och allsidig journalistik. Det ska kunna gå till fler typer av medier och vara plattformsoberoende.

Mediestödet ska inte längre vara kopplat till betald upplaga. Rörelsekostnader ska vara grund för stödet och det ska ges plattformsoberoende, alltså inte bara till traditionella tidningar. Gratistidningar och digitala medier ska kunna få stöd, liksom nyhetsbyråer och bildbyråer.

Extra stöd ska kunna ges till underbevakade områden och till att förbättra tillgängligheten.

Nystartade medier, medier till det samiska folket och de nationella minoriteterna prioriteras genom lägre tröskelvillkor.

Samtidigt ställs fler krav för att få stöd. Det nya mediestödet ska ha samma krav på demokratisk värdegrund som det som nu finns i Radio- och tv-lagen. Det ställs också krav på ansvarigt utgivarskap för att få stöd.

En branschnämnd med representanter från mediebranschen ska avgöra vilka media som ska tilldelas mediestöd.

Utredningen föreslår också ett nytt offentligt finansierat mediebolag som producerar åt andra på platser där medierna på marknaden inte förmår sköta bevakningen. Ett annat förslag är inrättandet av en investeringsfond för nystartade medieinitiativ.

Ramen i mediestödet utökas med 165 miljoner kronor till år 2020, då det uppgår till 732 miljoner kronor.

– Jag skulle säga att den största nyheten är typen av stöd. Vi har i dag ett stöd som utvecklades på 70-talet och som i dag inte fyller sitt uppdrag för att pappersupplagorna är för små. Det är en stor sak, sa kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP) när medieutredningen presenterades under måndagen (7 nov).

– Det andra stora är att oberoendet från staten ökar. Utredningen föreslår en kommitté som består av branschen som ska bedöma vilka som får stöd eller inte.

I Norrbotten får i dag NSD och Haparandabladet driftsstöd enligt nuvarande regler.

Hela utredningen ”En gränsöverksridande mediepolitik” finns här.

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.