ARCTIC MIRROR

Är du digitalt omställd, lille vän?

Är du digitalt omställd, lille vän?

Låt även den andra parten bli hörd.

Så lyder första meningen i publikationen Det sociala kontraktet i en digital tid, en av Digitaliseringskommisionens många läsvärda rapporter. Kanske också det viktigaste vi kan läsa i dag med tanke på USA:s valresultat.

digitaliseringskommissionen_mindreDen tar upp jämlikhet, delaktighet, personlig integritet, demokratiskt underskott och hur den digitala samhällsomvandlingen måste beakta att alla är med i utvecklingen.

Och om jag skulle rekommendera en bok utöver den redan nämnda, att ta med till en öde ö, så är det rapporten  Om Sverige i framtiden– en antologi om digitaliseringens möjligheter. I den antologin har ett antal forskare, sakkunniga och skribenter inom olika samhällsområden gett sin syn på vad som bidragit till att Sverige varit så framgångsrikt och framförallt vad som behöver beaktas, för att vi ska fortsätta att vara det framöver.

Jag skulle vilja påstå att det är tjänstefel att inte läsa den om man arbetar med någon form av regional utveckling. Vad sägs om kapitel med titlar som: Världen som modell, Att hantera komplexa system, Digitaliseringens möjligheter och utmaningar, Vad är det som driver delningsekonomins framfart? Digitaliseringen och innovationen – hur finansieras framtidens tillväxt?

Själv ska jag precis starta läsningen av deras senaste publikation Det datadrivna samhället och jag ser fram emot kommande diskussioner kring digitaliseringens påverkan på oss som individer och på samhället.

Rubriken är inspirerad av Peter Tillbergs tavla ”Blir du lönsam lille vän?”, som brukar användas för att diskutera vem som har makten att definiera vilken kunskap som skola och samhälle bestämt är viktig.

Regeringen har gett Digitaliseringskommissionen i uppdrag att genomföra en omvärldsanalys som belyser och lyfter fram vad som kan komma att påverka digitaliseringen i Sverige. I uppdraget ingår även att identifiera strategiska områden som bör beaktas i utvecklingen av den framtida digitaliseringspolitiken.

 

Dela artikeln
Av

Projektledare för Arctic Mirror. Driver eget företag inom den kreativa och kulturella näringen med regional utveckling som fokus.

Mata in dina sökord och tryck enter.