ARCTIC MIRROR

Från Musikens makt till Mikael Damberg och Malmö

Från Musikens makt till Mikael Damberg och Malmö

Jag har precis landat i Malmö för att delta på konferensen Creative Powers for Europe. Samtidigt dröjer sig tankarna kvar på Musikens Makt hemma i Luleå.

Creative Powers for Europe är idékonferens som fokuserar på den kraft som den kulturella och kreativa näringen har. Hur kan den användas för att bygga ett bättre och mer hållbart samhälle? Konferensen invigs under tisdagen av Närings- och innovationsminister Mikael Damberg och samlar många potentater från Europas alla hörn.

Samtidigt har kommunstyrelsen hemma i Luleå återremitterat ärendet runt Musikens Makt till Kulturnämnden. Det är bra. Då finns det hopp att festivalen kan få fortsätta att drivas på samma framgångsrika sätt som de senaste åren, i stället för att upphandlas.

Jag och många med mig har under åren kommit med många initiativ och förslag som rör den kulturella och kreativa näringen. De bästa initiativen kommer oftast från de kreativa människorna själva.

Vikten av kompetens och en plan

Och jag tänker att det går framåt hela tiden men att det fortfarande händer att kulturen sätts på undantag. Det känns som att forfarande på många håll saknas djupare kompetens kring den kreativa näringen och dess betydelse.

I många städer och regioner i Sverige, som här i Skåne, har man förstått hur viktig den kulturella och kreativa näringen är för tillväxten. Som följd av det har man redan tagit fram tydliga strategier och handlingsplaner. En sådan plan är nu på gång även i Norrbotten.

Under 2017 ska Landstinget och Länsstyrelsen presentera hur vi i länet ska stödja olika initiativ från den kulturella och kreativa näringen, för att på kort och långs sikt göra Norrbotten till en ännu mer attraktiv plats att bo på. Det återstår förstås att se vilka konkreta aktiviteter det landar i men här har de ansvariga haft förmågan att lägga örat mot marken, att lyssna, involvera och bjuda in till dialog.

Slå vakt om eldsjälarna i Musikens Makt

Något som egentligen är så enkelt kan också ibland vara väldigt svårt. Det är lätt att glömma bort att relationer och dialog är det centrala i ett fungerande samhälle. Utan den insikten är det så lätt att rasera sådant som byggts upp under en lång tid – Musikens Makt är ett tydligt exempel. Om en stad tappar sina eldsjälar så tappar man också stadens själ och dess tillväxtpotential.

Men det finns en beundransvärd sak att lyfta mitt i allt detta. Förmågan att inse att vi kan göra fel och att vi då måste kunna backa bandet, göra om och rätt. Det är stort och avgörande för Norrbottens framtid.

Dela artikeln
Av

Projektledare för Arctic Mirror. Driver eget företag inom den kreativa och kulturella näringen med regional utveckling som fokus.

Mata in dina sökord och tryck enter.