ARCTIC MIRROR

Innovativa giraffer och benproteser på Creative Powers

Innovativa giraffer och benproteser på Creative Powers

Framtidens utmaningar löser ingen ensam – vi måste samarbeta för att kunna bygga en stabil framtid. Det är budskapet på Creative Powers for Europe i Malmö.

Samhällets utmaningar är många. Ena dagen brottas vi med klimatfrågor och nästa med sociala utmaningar som inkludering och demokrati. Och hur kommer framtidens jobb att se ut?

What makes a society, a society? What kind of public investments are we willing to make, in order to make a better society?

Sveriges Närings- och innovationsminister Mikael Damberg (bilden) står på scenen under konferensen Creative Powers for Europe. Han menar att kulturen och kreatörerna är centrala för ett vitalt, inkluderande och innovativt samhälle.

Tryggheten ger oss rätt förutsättningar

Damberg fokuserar på två megatrender; digitaliseringen och behovet av trygghet och stabilitet. Hans tes är att vi i Sverige vågat testa och utveckla nya och innovativa produkter och tjänster eftersom vi varit bra på trygghet.

Andra ingredienser har varit kommunala musik- och kulturskolor, samt möjligheten att köpa hemdatorer och få göra avdrag för dem.

– Alla ministrar talar i dag om den kulturella och kreativa näringen som vital för ett fungerande samhälle. Ekonomiskt värde måste kompletteras med sociala och miljömässiga värden om vi ska lösa våra utmaningar.

Giraffer i Malmö?

Efter Damberg är det dags för konkreta exempel på nya innovativa produkter och tjänster.

Företaget More then Shelters har konstruerat en mobil katastrofhjälp i form av fiffiga tält som lätt kan monteras. Flyktingar i läger kan själva montera och anpassa dem efter sina behov; en innovativ hybrid av artitektur och social design för humanitär hjälp.

Anatomic Studios från Malmö designar proteser. I Sverige amputerar tretusen människor kroppsdelar varje år. Malmöföretaget har arbetat med industridesignerns för att skräddarsy nya typer av proteser byggda på varje persons personlighet och med 3D-teknik.

Slutligen äntrar  Sigvald Harryson från Innoventum scenen för att berätta om The Giraffe. Det är en lättplacerad innovation som alstrar energi från vind och sol. I Malmö finns tre giraffer som också blivit Pokestops.

Innovationerna inger hopp

Sigvald berättar om deras Robin Hood-affärsmodell.

– Vi förför de rika och låter dem betala mycket så att vi kan subventionera de som har mindre pengar, säger han och påpekar att det fungerar utmärkt.

Innovativa lösningar som dessa tre skapar hopp om framtiden. Inspirationen flödar efter besöket på Creative Powers for Europe i Malmö.

Slutligen, Region Skåne har sagt att de ska vara Europas mest innovativa region till 2020. Redan nu är de topp tre. De säger också att de ska vara den region som erbjuder kreatörer den bästa myllan att verka i. Ta det som en utmaning, Norrbotten.

Dela artikeln
Av

Projektledare för Arctic Mirror. Driver eget företag inom den kreativa och kulturella näringen med regional utveckling som fokus.

Mata in dina sökord och tryck enter.