ARCTIC MIRROR

ESA BIC ska ta ner rymdsatsningarna på jorden

ESA BIC ska ta ner rymdsatsningarna på jorden

I veckan presenterades de första åtta företag som ska delta i nationella rymdinkubatorn ESA BIC Sweden. Syftet är att hitta användningsområden för rymdteknik på jorden. Ett av företagen är Widefind från Luleå.

Det har satsats stora pengar på den europeiska rymdindustrin för att minska Europas beroende av USA, Ryssland och Kina. Bara Sverige betalar in 650 miljoner kronor varje år till den europeiska rymdorganisationen European Space Agency, ESA. Ett känt projektexempel är Arianeraketerna.

Med rymdsatsningar spenderas ofta mycket pengar på svårdefinierad nytta på kort sikt. Därför vill ESA att de satsningar som görs på rymden även ska komma till användning på jorden. De stödjer satsningar där unga företag skapar nya produkter och tjänster i branscher som inte har med rymden att göra.

– Man kan säga att ESA försöker få avkastning på alla de innovationer som de redan gjort och på de stora datamängder som de samlat in. Det vill de göra med hjälp av små företag som kan dra nytta av vad ESA gjort, säger Jens Lundström, verksamhetsansvarig på ESA BIC Sweden till Svenska Dagbladet och fortsätter.

– Man kan också se det som att länderna bakom ESA får tillbaka vad de redan betalat för.

ESA BIC Sweden ska hjälpa 40 företag på 4 år

Totalt finns elva rymdinkubatorer i ESA:s medlemsländer. ESA BIC Sweden har fått uppdraget att driva den här processen i Sverige. Det ska ske i de tre befintliga inkubatorerna Uppsala Innovation Centre, Innovatum i Trollhättan och Arctic Business Incubator (ABI) i Luleå.

ABI är huvudman för inkubatorerna i projektet och deras vd Jens Lundström är tillika verksamhetsledare för ESA BIC Sweden.

ESA BIC Sweden ska fram till 2020 hjälpa till att utveckla 40 små svenska företag på olika områden där man kan använda rymdteknik som tagits fram inom ESA:s verksamhet.

ESA BIC Sweden

Fredrik Brun, Unibap, Niklas Salomonsson, Featherway, Kristoffer Ödmark och Emil Fresk, Widefind, Tobias Edman och Sara Wiman, Geografiska informationsbyrån, Jens Lundström och Joakim Enerstam ESA BIC Sweden. Pressbild: Arctic Business Incubator (copyright)

I veckan presenterades de första åtta företagen i satsningen: APR Technologies AB, Code Company AB, Featherway AB, Geografiska Informationsbyrån AB, Sally R AB, Schvung Ride AB, Unibap AB och Widefind AB.

Bolagen arbetar med lösningar som har koppling till ny och existerande rymdteknik, och bedöms kunna ha stor påverkan på till exempel robot- och miljöteknik.

– Vi är otroligt stolta och imponerade över den bredd och innovationskraft som finns i de bolag vi ska börja jobba med. Samtidigt är det här bara början – vi har fler bolag på väg in, sa Jens Lundström i ett pressmeddelande.

Widefind från Luleå bland de utvalda

Ett av de utvalda bolagen är Widefind från Luleå. Företaget vill hjälpa kunder att lokalisera allt överallt genom ett tekniskt avancerat 3D-system. Tekniken kan till exempel användas inom gruvindustrin och sjukvården.

– Vi satsar på att kunna expandera ganska snart, det är svårt att växa om vi inte gör det. När det gäller precisionen i vårt system så finns det ingen i världen som ligger före oss. Och trots konkurrensen i branschen så tror jag att vi har stor chans att lyckas, säger grundaren Kristoffer Ödmark till Affärer i norr.

Widefind flyttar efter nyår in hos ABI i Luleå Science Park. De får under två år rådgivning, hjälp att hitta finansiering och tillgång till de industripartners som ingår i inkubatorn. En av inkubatorns viktigaste uppgifter blir att bolag att forma samarbeten med finansiärer och myndigheter i och utanför Sverige.

Rymdinkubatorn ESA BIC Sweden stöttas förutom av ESA också av svenska Rymdstyrelsen och Vinnova, samt av Almi Företagspartner Nord, Väst och Uppsala.

Spaceport Sweden ett tecken i tiden?

Satsningen handlar alltså inte primärt om teknik för rymden, utan om vad rymden kan ge nere på jorden.

– Jag tycker man kan se rymdsatsningarna och flottan av satelliter som en ren infrastruktur som framför allt är till för att andra har nytta av den. Det är som med vägarna. Vi har ju inte vägar för att industrin ska få tillverka asfalt utan för att helt andra branscher behöver dem för sina transporter, säger Christer Nilsson, teknikansvarig på Rymdstyrelsen till Svenska Dagbladet.

När det gäller satsningar på att erövra och nyttja rymden för bland annat privat turism är det långt kvar. Stora aktörer som Richard Bransons Virgin Galactic och Elon Musks Space X har drabbats av motgångar och förseningar.

Även svenska Spaceport Sweden har det motigt. Under tio år och för 20 miljoner kronor har det offentligt finansierade bolaget arbetat för en kommersiell rymdhamn i Kiruna.

För några år sedan gav man upp i Kiruna på grund av att landningsbanan är för kort. Efter att ha fört diskussioner med Luleå lämnade man även de planerna. Nu förs diskussioner med Skellefteå. Återstår att se om Skellefteå och staten vill satsa 150 miljoner kronor på en rullbana och terminal som klarar de höga kraven.

Det verkar på kort sikt enklare att ta ner tekniken från rymden till jorden, än att skicka upp turister från jorden till rymden.

Läs mer

Svenska Dagbladet: Svenska småföretag får pengar från rymden
http://www.svd.se/svenska-smaforetag-far-pengar-fran-rymden

Affärer i norr: Widefind kom med i nationell rymdsatsning
http://www.affarerinorr.se/nyheter/2016/november/widefind-med-i-nationell-rymdsatsning

ESA
http://www.esa.int/ESA

Om ESA på Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Space_Agency

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.