ARCTIC MIRROR

Sustainalubes snabba resa mot världsmarknaden

Sustainalubes snabba resa mot världsmarknaden

På två år har Sustainalube gått från labbet på Luleå tekniska universitet till att erövra världsmarknaden med en ny och miljövänlig produkt.

Sustainalubes utveckling kan sammanfattas så här: Forskare och studenter vid LTU tog fram en ny intressant kemisk produkt. LTU Business hjälpte till med validering av produkten och slussade innovatörerna vidare till inkubatorn Arctic Business Incubator, ABI.

Bolagets snabba utveckling har med andra ord främjats av innovationssystemet runt LTU.

Det miljövänliga alternativet

Produkten är ett smörjmedel som utvinns ur en restprodukt vid biodieselproduktion, glycerol, vilket ger ett helt miljövänligt och vattenslösligt smörjmedel som kan ersätta fossil olja som bas för smörjmedel.

Den som uppfann produkten var Yijun Shi vid avdelningen för maskinelement på LTU, tillsammans med Roland Larsson och Mattias Grahn, även de forskare och professorer vid universitet i Luleå.

För ett år sedan i samband med att affärsidén skulle tas fram och ett bolag bildades anslöt Christian Olsson, som läst industriell ekonomi. Han blev också vd för bolaget.

I och med det förenades också kompetens från två olika avdelningar på LTU. Med hjälp av innovationssystemet på samma universitet inleddes sedan en snabb resa.

Ett segertåg genom Sverige

Sustainalube vann vid den tiden regionfinalen i uppfinnartävlingen Venture Cup, och senare även riksfinalen i kategorin Miljö och energi.

Under våren gick man sedan segrande ur en pitchtävling i Stockholm och DI:s Gasellsprånget i norra Sverige. Olsson representerade dessutom Sustainalube i tävlingen för Skapas Utvecklingspris, där han prisades för bästa pitch.

Sedan ett drygt år befinner man sig i inkubatorn ABI, där entreprenörer får hjälp med rådgivning och kontakter. Almi Företagspartner Nord, Vinnova och Länsstyrelsen har under perioden bidragit med finansiering.

I somras fick så Sustainalube in riskkapital från Partnerinvest i Norr och affärsängeln Bo Hammarström, som också gick in som styrelseordförande.

Christian Olsson, vd för Sustainalube

Christian Olsson, vd för Sustainalube. Bild: Lennart Håkansson (cc by 4.0)

Engagemanget och nätverket centralt

Christian Olsson sammanfattar hur ABI har bidragit till bolagets utveckling så här långt:

– Det är en kombination av ABI:s engagemang och deras kontaktnät, den rådgivning vi fått från erfarna människor som gjort en liknande resa och den coachning de ger. Där gör ABI ett riktigt bra jobb.

En sak som rådgivarna inom ABI hjälpte till med var att fokusera på några specifika marknader: den första steget var smörjmedel för motorsågar och skogsmaskiner. Här spelar ett miljötänk in.

– Uppfinningen har ett stort användningsområde. Vi har valt att börja med skogsindustrin av miljöskäl. Där kan vi bidra till en minskning av oljor i naturen genom vår produkt, säger Christian Olsson.

Under förra vintern har skogsföretag testat smörjmedlet ute i produktionen.

– Vi har testat tillsammans med avverkningsföretagen som kör maskinerna under ett år och under kalla förhållanden. Vi fick väldigt bra feedback och respons från företagen som testade. Tack vare det kunde vi börja sälja produkten.

Nästa steg för Sustainalube

Produkten bedöms ha stor potential på världsmarknaden. Nu arbetar företaget med tre huvudspår:

  1. Försäljning på egen hand.
  2. Ingå avtal med företag för produktion och distribution av produkten.
  3. Utveckling av nya produkter, nya varianter av smörjmedlet som är anpassade till olika användningsområden.

– Det här håller på att bli otroligt stort, inte bara i skogsindustrin, utan även i till exempel gruvindustrin där det väntas ha stora fördelar, både genom att det är miljövänligt och minskar brandrisken, säger Christian Olsson.

I bolaget är nu fyra personer operativa, plus att man anlitar två konsulter. Man söker konstant ytterligare personer till teamet, bland annat affärsutvecklare och personer med erfarenhet från industrier där mycket olja används i dag.

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.