ARCTIC MIRROR

Filmens framtid på Filmkonvent ’16 i Luleå

Filmens framtid på Filmkonvent ’16 i Luleå

Vid Filmkonvent ’16 som pågick i Luleå i veckan så diskuterades den nya statliga filmpolitiken, som träder i kraft vid årsskiftet.

Stora delar av den svenska filmbranschen samlades för Filmkonvent ’16 under två dagar i Luleå. Ett stort diskussionsämne under konventet var vad som händer nästa år när den nya statliga filmpolitiken ersätter det gamla filmavtalet. Ingen vet säkert hur stödet till svensk filmproduktion kommer att fungera i praktiken.

Bakgrunden till förändringen är att filmavtalet mellan staten och filmbranschen som skapades av Harry Schein 1963 har spelat ut sin roll. Numer ses filmer på fler plattformar än i biografsalongerna. Det var därför ohållbart med ett fortsatt stöd som till stor del finansierades med avgifter på biobiljetterna.

Biomomsen höjs

Den nya filmpolitiken innebär att ett statligt stöd till svensk filmproduktion istället delvis finansieras genom en höjd moms på biobiljetter. Därmed blir det samma momssats, 25 procent, på alla former av filmdistribution.

Det är också momsförändringen som debatterats mest bland politiker, nu senast vid filmkonventet i Luleå, där ledamöterna i riksdagens kulturutskott debatterade frågan.

Man kan sammanfatta diskussionen med att oppositionspartierna är emot momshöjningen från 6 till 25 procent därför att det drabbar biografägare och slår särskilt hårt i mindre orter. S, MP och V försvarar momshöjningen med att den i praktiken bara är en höjning med 9 procentenheter eftersom filmavtalets biografavgift på 10 procent samtidigt tas bort. Höjningen ska finansiera produktion av svensk film.

Vad innebär politiken för filmskaparna?

Politikerna debatterar vad som kan hända distributörerna och biografägarna. Att debattera skattesatser är politikernas hemmaplan. Att debattera verkligheten för den kreativa delen av filmbranschen är svårare att göra på den politiska nivån. Vad innebär den nya filmpolitiken för filmskapare och filmproducerande företag? Det kan ingen säga säkert förrän det prövats i praktiken.

Kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke, som inledningstalade vid filmkonventet på Norrbottensteatern i Luleå, var optimistisk:

– Den organisation för samverkan som nu byggs upp är en ny form som blir vad vi gemensamt gör den till. Regeringens vision för filmpolitiken är hög kvalitet, mångfald och berättelser som angår alla. Då kommer filmpolitiken att vara angelägen för många, sa Alice Bah Kuhnke.

Filmsverige inte representerat i styrelsen

Den nya organisationen innebär att den gamla stiftelsen Svenska Filminstitutet blir kvar. Till SFI knyts fyra branschråd där olika delar av filmbranschen är representerade och kan lämna synpunkter.

Under tisdagen anordnades en presskonferens i Luleå med Alice Bah Kuhnke och de verkställande direktörerna för Filmpool Nord och Film i väst. Där framkom kritik från regionerna mot den nya organisationen och det faktum att de regioner där det produceras mest film i Sverige inte har någon representant i Filminstitutets styrelse.

– Vi var positiva till att filmavtalet sas upp och att vi får en ny nationell filmpolitik. Vi såg ökade möjligheter till inflytande och samverkan i filmpolitiska frågor, men nu står vi här med nitlotten igen. Vi har inte flyttat fram positionerna. Det förs ingen dialog och blir inga nya pengar, sa Filmpool Nords vd Susann Jonsson och fick medhåll av Tomas Eskilsson, vd för Film i väst:

– Vi hade hoppats på bättre samverkan mellan nationell nivå och regional nivå. Ett väl fungerande samspel är avgörande för filmbranschen i framtiden.

Filmpolitiken centraliseras

Enligt Alice Bah Kuhnke är det kompetens som varit avgörande vid bemanningen av Filminstitutets styrelse och inte geografisk kvotering. Mot det invänder de regionala ledningarna att det finns likvärdig kompetens även utanför Stockholm och att det är ett problem att det inte finns en geografisk dimension där landets olika delar balanseras. Kulturministern lovade att följa frågan och utvärdera hur det gått om något år.

Bakgrunden, som ingen talar öppet om,  är en längre tids frustration på central nivå. I synnerhet Västra Götaland, men även Norrbotten och Skåneregionen, har varit ledande och dominerande i svensk filmproduktion under en lång rad år. Stockholmsregionen och Filminstitutet har under de här åren inte haft den ledarroll som ett nationellt centrum gärna åtar sig.

Regeringens presentation av den nya filmpolitiken och de filmpolitiska målen:  http://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/en-ny-filmpolitik/

Filminstitutets hemsida, ”Den nya filmpolitiken. Så fungerar den”:  http://www.regeringen.se/artiklar/2016/10/en-ny-filmpolitik/

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.