ARCTIC MIRROR

Almi Nord det offentliga bränslet för företagsutveckling i norr

Almi Nord det offentliga bränslet för företagsutveckling i norr

Almi utgör ryggraden, eller om man hellre vill, stora blodomloppet när det gäller det offentliga stödet till nya och växande företag.

I Norrbotten finns ett av Almis 16 dotterbolag, Almi Företagspartner Nord AB, som ägs till 51 procent av Almi och till 49 procent av landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten.

Almi Nord ska främja utvecklingen av näringslivet i norr genom att ge olika lån med högre risk än bankerna tar. Man ska också erbjuda företag rådgivning och förmedla mentorer.

– Alla typer av företag kan vända sig till oss. Vi är inte specialiserade på några branscher, säger Almi Nords vd Niklas Jonsson, och lägger till att det finns ett undantag: man går inte in med lån till bostadsfastigheter. Däremot ofta till rörelsefastigheter, inte minst i inlandet.

Komma till Almi när som helst

– Man kan komma till oss när som helst. Vi lånar ut till bolag i tidig fas och expansionsfas där företagen behöver komplettering till den egna och bankens finansiering. Därför ger vi ofta lån till företag som är i ett tidigt skede eller i ett riskfyllt skede, säger Niklas Jonsson.

Eftersom Almi Nord tar en jämfört med bankerna större risk, tar man reda på mycket om människan bakom idén, entreprenören.

– Vi gör en bedömning av entreprenören och affärsidén. Vi försöker bedöma om affärsidén är realistisk eller inte. Vi lånar ju ut skattebetalarnas pengar för att de ska skapa utveckling i näringslivet och samhället. Skattebetalarna ska inte förlora på det.

Almi Nords lån fungerar ofta som ett topplån ovanpå ett banklån. Risken är högre och därmed också räntan. Löptiden varierar mellan 2 – 10 år.

Viktig roll i inlandet

Det gör också att Almi Nord spelar en viktig roll för företagandet i inlandet där det är svårare att belåna fastigheter.

– Vi lånar ut mer pengar till inlandet än till kusten, räknat per invånare, säger Niklas Jonsson.

En annan viktig fördelningsfråga är mellan Norrbotten och Västerbotten, eftersom landstinget i Norrbotten och Region Västerbotten äger lika mycket. Därför ska Almi Nord arbeta lika mycket i de två länen.

För att få lån av Almi Nord krävs i regel medfinansiering av någon annan, oftast en bank, och att företagaren går in med en egen kapitalinsats. Almi har dock ett mindre, så kallat mikrolån på ett par hundratusen som kan gå till företag i startfasen.

Almi Nord har också i uppdrag att prioritera de grupper som är underrepresenterade i företagandet: kvinnor, unga och människor med utländsk bakgrund.

Mentorprogram och Triumf

Vid sidan av långivning bedriver Almi också rådgivning och håller i ett mentorprogram.

Rådgivningen sker numera till en del inom det strukturfondsstödda projektet Triumf, ett samarbete med universiteten i Luleå och Umeå.

I mentorprogrammet sammanför Almi entreprenörer med andra företagare med lämpliga erfarenheter som ställer upp idéellt.

En sak som Almi Företagspartner Nord inte gör är att gå in som ägare med riskkapital. Den delen sköts av ett annat dotterbolag till Almi: Almi Invest. Det är ett riskkapitalbolag, som i sin tur har ett dotterbolag i norr: Partnerinvest Norr, där Norrlandsfonden är hälftenägare. Mer om det senare på Arctic Mirror.

Fakta om Almi Företagspartner Nord:

Antal anställda är cirka 25 vid kontoren i Umeå, Luleå, Skellefteå, Kiruna och Malå. Själva verksamheten omsatte 27 miljoner kronor 2015.

Långivningen i Norrbotten och Västerbotten uppgick till närmare 120 miljoner kronor. Almi Nord har ingen egen ram för långivning, utan har tillgång till Almis centrala lånefond på 5,5 miljarder kronor. Cirka 3,3 miljarder lånas ut per år i hela landet.

 

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.