ARCTIC MIRROR

Ung Företagsamhet skapar framtidens företagare

Ung Företagsamhet skapar framtidens företagare

Ung Företagsamhet i Norrbotten slår nytt rekord det här läsåret med 288 UF-företag.

I mer än 25 år har Ung Företagsamhet bidragit till att öka företagsamheten i Norrbotten. I dag är det en tredjedel av gymnasieeleverna som driver UF-företag. Det placerar Norrbotten över rikssnittet.

– Att bli egenföretagare är ett sätt att uppfylla sina drömmar, säger Josefin Wäppling Bernárdzon, regionchef för Ung Företagsamhet i Norrbotten.

Det här läsåret är 838 gymnasieelever i Norrbotten engagerade i 288 UF-företag. Det är nytt rekord, igen. Sedan starten 1992 har över 12.000 elever i Norrbotten drivit företag under sin gymnasietid.

UF breddats till alla utbildningar

Från att ha varit en angelägenhet för gymnasieelever på handels- och ekonomiprogrammen har UF breddats till alla utbildningar i gymnasieskolan: inte minst teknikprogrammet, restaurang och livsmedel, estetiska programmet och särskolan. Just nu är 60 lärare aktiva och 200 har utbildats i att leda UF-verksamhet. För elever på tekniska och estetiska program ger UF en bra grund för att senare kunna driva företag inom de så kallade kreativa näringarna.

– Vi jobbar med ett av de mest konkreta sätten som kan generera tillväxt i Norrbotten. Vi jobbar med alla, här får alla chansen. Vi skapar framtidens anställda och företagare, säger Josefin Wäppling Bernárdzon när hon ska sammanfatta Ung Företagsamhets betydelse för utvecklingen av unga människor och samhället i stort.

Ung Företagsamhet ger lönsamhet

– I dag är det ett helt annat Norrbotten än för några år sedan. Många ser det som ett alternativ att leva och verka i Norrbotten. Ung Företagsamhet ökar ungdomarnas möjligheter att skapa sig en plattform att verka från, säger Josefin.

Det finns många belägg för Ung Företagsamhets betydelse. De som drivit UF-företag startar i större utsträckning aktiebolag efter utbildningen och deras bolag har bättre lönsamhet.

Men betydelsen stannar inte där. De som drivit UF-företag har lättare att få en anställning även om deras betyg och formella meriter inte är högst bland de sökande. De har lägre arbetslöshet, blir oftare chefer och tjänar mer. De som drivit UF-företag fullföljer också högre utbildning i större utsträckning än andra.

I Norrbotten finansieras mer än hälften av UF-verksamheten av näringslivet, en högre andel än på andra håll i Sverige.

– Företagen har förstått att vi måste skapa förutsättningar för unga att förverkliga sina drömmar, säger Josefin Wäppling Bernárdzon.

 Ung Företagsamhets hemsida

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.