ARCTIC MIRROR

Norrbottens plattform på Arctic Frontiers

Norrbottens plattform på Arctic Frontiers

Norrbottens politiska plattform för Arktis presenterades på den internationella konferensen Arctic Frontiers i Tromsö i veckan.

Vid konferensen deltog och talade Norges och Finlands statsministrar, och Norges , Sveriges och Islands utrikesministrar, och ett antal ministrar från många länder, däribland Ungern. Representanter från myndigheter i Ryssland deltog också, liksom från universitet, även i Ryssland och Kina.

Margot Wallström talade

Sveriges utrikesminister Margot Wallström var en av invigningstalarna. Hon framhöll i sitt tal det ökande intresset för Arktis och hur viktigt det är med en bra utveckling i de arktiska områdena.

– Orsakerna till det är främst klimatförändringen, den stora ekonomiska potentialen i  Arktis och den säkerhetspolitiska utvecklingen i världen. Sverige har tagit konkreta initiativ för att stärka samarbetet i klimatfrågor i Arktiska rådet. Arktiska rådet är en unik plattform för konstruktiv dialog och vi ska söka vägar att ytterligare stärka det Arktiska rådet, sa Margot Wallström.

Hon lovprisade också det samarbete som pågår över gränserna i Barentsregionen. Bland annat pågår ett forskningssamarbete mellan Luleå tekniska universitet och The Arctic University of Norway.

Politisk plattform

I Norrbotten har Tillväxtberedningen, en grupp politiker från Region Norrbotten och kommunerna tagit fram ett politiskt dokument för hur Norrbotten kan dra nytta av det geografiska läget i det arktiska Europa. ”Norrbottens politiska plattform för Arktis” presenterades under konferensen i Tromsö.

– Genom Norrbottens Arktiska plattform har norra Sverige tagit ett viktigt steg mot att bli en aktiv aktör i arktiska sammanhang. Det kommer att stärka Norrbotten, men stärker också Sveriges nationella Arktispolitik. Därför välkomnar jag det här viktiga samarbetet sa Margot Wallström i ett pressmeddelande i samband med Arctic Frontiers.

Sverige har nyligen utsett en ambassadör till Arktiska rådet, och ska satsa mer på arbetet i frågor kring Arktis.

Större skjuts

– Vi ska ge de här frågorna större skjuts och Norrbotten kommer att bli hemvist för många av åtgärderna, sa Margot Wallström till nyhetssajten Affärer i norr i samband med Arctic Frontiers öppning i veckan.
– Jag kommer själv att engagera mig mer i Arktiska rådet och Barentssamarbetet. Jag tror mycket på folk-till-folk kontakter och Norrbotten och Nordnorge har hittat en väg framåt, sa Margot Wallström.
Det är Norrbotten som gör att Sverige överhuvudtaget kan räkna sig som tillhörande Arktis, vilket ger Sverige chans att spela en roll i det viktiga klimatarbetet kring Arktis och också utnyttja de möjligheter som man räknar med kommer att öppnas i de arktiska områdena i framtiden. 
Till Arktis räknas de länder som ligger på eller norr om Polcirkeln: Sverige, Norge, Finland, Danmark (Grönland), Island, Kanada, USA (Alaska) och Ryssland.

 

Länkar:

Norrbottens politiska plattform för Arktis

Arctic Mirror: Arktis börjar bli hett

Arktis börjar bli hett

Affärer i norr: Norrbotten får viktig roll i Arktis http://www.affarerinorr.se/nyheter/2017/januari/norrbotten-faar-viktig-roll-i-arktis/#.WIzAYLbhBp8

Affärer i norr: Arktisk plattform presenteras i Tromsö http://www.affarerinorr.se/nyheter/2017/januari/arktisk-plattform-presenteras-i-tromsoe/#.WIy-CbbhBp8

Affärer i norr: En vision för Norrbotten i Arktis  http://www.affarerinorr.se/nyheter/2016/november/en-vision-foer-norrbotten-i-arktis/#.WIy-W7bhBp8

Utrikesministerns anförande i Tromsö kan läsas här:

Margot Wallströms öppningsanförande i Tromsö: http://www.regeringen.se/tal/2017/01/anforande-av-utrikesminister-margot-wallstrom-vid-oppningssessionen-av-arctic-frontiers-i-tromso/

Margot Wallströms anförande om nordiskt samarbete i Arktis vid Arctic Frontiers i Tromsö: http://www.regeringen.se/tal/2017/01/anforande-av-utrikesminister-margot-wallstroms-vid-arctic-frontiers-nordic-cooperation-in-the-arctic/

Margot Wallströms anförande vid  Arctic environment forum i Tromsö. http://www.regeringen.se/tal/2017/01/anforande-av-utrikesminister-margot-wallstrom-vid-arctic-environment-forum/

Dela artikeln

1 kommentar

Mata in dina sökord och tryck enter.