ARCTIC MIRROR
Arctic smartness ska lyfta finska Lapland

Arctic smartness ska lyfta finska Lapland

Arctic Smartness ska göra finska Lapland till EU:s port till arktis.

Sedan några år drivs ett EU-program i Lapland för att utveckla regionen genom smart och hållbart utnyttjande av naturresurserna i området. Det berättade Kristiina Jokelainen, ansvarig för internationella relationer vid region Finish Lapland vid en internationell konferens i Luleå under onsdagen.

Syftet med Arctic Smartness  är att Lapland ska utvecklas inom framför allt tre områden: gruvor och metallindustri, bioekonomi och besöksnäringen. För att främja utvecklingen bygger man fem kluster där näringsliv och forskning samarbetar: industri och cirkulär ekonomi, landsbygdsutveckling, design, säkerhet och utvecklingsmiljöer.

– Det har redan resulterat i att vi fått ut minst 10 miljoner euro mer än tidigare från EU:s fonder, och det kommer att öka ännu mer, säger Kristiina Jokelainen.

Arctic Investment Platform

Nästa steg blir enligt Kristiina Jokelainen att bilda Arctic Investment Platform, för att främja investeringar i norr. Initiativet kommer från Europeiska investeringsbanken och diskussioner pågår mellan myndigheter i Finland, Sverige och Norge.

Det är mycket pengar i potten, eftersom en medveten smart specialisering är ett krav för att få stöd ur många av EU:s fonder, enligt en annan av talarna, Isabel Poli, vid DG Regio, EU-kommissionens generaldirektorat för regional- och stadspolitik.

En central fråga vid konferensen om smart specialisering är hur glest befolkade områden kan bli attraktiva, genom att utnyttja vad som finns i ett område för att skapa något nytt.

Smart specialisering är ett begrepp som blivit centralt i arbetet för ökad konkurrenskraft i Europas regioner. Facebook-etableringen i Luleå ses som ett bra exempel, där man byggt upp något nytt kring de styrkor som fanns.

Alla regioner i Sverige arbetar med smart specialisering i någon form, enligt Tillväxtverket. Det betyder att man i Sveriges 21 regioner definierat sina styrkeområden och hur man kan bygga en framtida internationell konkurrenskraft. I Norrbotten är följande områden definierade:

  • Teknik- och tjänsteutveckling i industrin
  • Test- och övningsverksamhet
  • Energi- och miljöteknik/cleantech
  • Digitala tjänstenäringar
  • Kulturella och kreativa näringar

Konferensen om smart specialisering i Luleå arrangerades av Tillväxtverket och Region Norrbotten.

Tillväxtverket om smart specialisering: https://tillvaxtverket.se/aktuella-amnen/regional-utveckling/smart-specialisering.html

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.