ARCTIC MIRROR
Europas största satsning på vindkraft tar fart i Markbygden

Europas största satsning på vindkraft tar fart i Markbygden

I skogarna väster om Piteå pågår arbetet med en av de största industriinvesteringarna i Sverige på många år. General Electric bygger vindkraftverk för åtta miljarder kronor. Det är den största satsningen på landbaserad vindkraft i Europa och en av de största i världen.

I höstas blev det klart att Svevind som har tillstånden för vindkraftsbyggen i en stor del av Markbygden överlåter byggandet av 179 vindkraftverk till det globala bolaget General Electric (GE) och dess dotterbolag GE Renewable Energy. GE satsar 8 miljarder kronor tillsammans med Green Investment Group (som tillhör Macquarie Gruop).

Nyligen besökte högsta ledningen för GE Renewable Energy den blivande vindkraftsparken Markbygden Ett.

– Det här är ett område med bra förutsättningar och vi har bra samarbetspartners och ett stort lokalt engagemang. Det är det största landbaserade vindkraftsprojektet i Europa, säger Jérôme Pécresse, vd för GE Renewable Energy med verksamhet i 55 länder och 22.000 anställda.

Lämpligt område för vindkraft

Det är ingen slump att just det här området blir ett stort produktionsfält för vindkraft.

– Bra vindförhållanden, närheten till hamnen i Piteå, det utbyggda elnätet och att Piteå arbetar målmedvetet med förnybar energi, skapar bra förutsättningar. Logistiken gör det möjligt, säger Lotta Ljungqvist, vd för GE Norden.

Arbetena med den nya vindraftsparken har kommit igång. Just nu arbetar 150 personer med gjutande av fundament till kraftverken. Under året kommer det att öka till 500 personer so arbetar här.

Vindkraftsparken ska växa ytterligare

NCC har huvudentreprenaden för arbetena med vägar, markarbeten och fundament, ett uppdrag värt 800 miljoner kronor. I år byggs 60 vindkraftverk och nästa år 119. Vindkraftverken har en effekt på 3,6 megawatt vardera. Den nya vindkraftparken får en total kapacitet på cirka 650 megawatt.

Det här projektet är bara en del i den totala satsningen på vindkraft i Markbygden. En annan aktör, Enercon, har redan kraftverk i gång i närliggande områden och fler är på gång.

När allt är utbyggt i Markbygden, där även Enercon investerar, kommer enligt Svevinds planer här att finnas cirka 1.100 vindkraftverk om två-tre år. Troligen blir det något färre, eftersom vindkraftverken blir större över tid.

När hela Markbygden är utbyggd kommer här att produceras 10-12 terawattimmar per år, vilket är mer än halva det nationella målet på 18 terawattimmar vindkraft per år till 2030.

Då har cirka 60 miljarder kronor investerats, vilket kan jämföras med Norrbotniabanans 30 miljarder och batterifabriken i Skellefteå där 40 miljarder ska investeras.

Armeringsjärn för gjutning av fundament till vindkraftsverk. Foto: Lennart Håkansson

Gjutning av betongfundament. Varje fundament består av 650 kubikmeter betong.

Läs mer om Markbygden: Wikipedia

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.