ARCTIC MIRROR
Alent Dynamic tar virkestorkning ett steg till

Alent Dynamic tar virkestorkning ett steg till

Efter 40 års slingrig färd står Eric Björkmans vision inför ett internationellt genombrott, när tidsandan stärker hans idé: att torka virke med halverad energiåtgång och till bättre kvalitet.

Historien börjar i en annan tidsanda.

När planerna på Stålverk 80 kraschade i mitten på 70-talet var Eric Björkman avdelningschef på järnverket i Luleå, ansvarig för processtyrning och mätteknik. Han tog tjänstledigt och startade ett eget företag som arbetade med styrning av industriprocesser.

När han fick förfrågningar från företag som tillverkade virkestorkar om han kunde hjälpa till att utveckla styrsystem även för trä, blev han fascinerad av skillnaden mellan stålindustrin och träindustrin.

– I stålindustrin där visste vi exakt vad som hände i materialet under processerna, men i träindustrin visste man inte vad som hände i materialet. Jag var ute efter att hitta Columbi ägg när det gäller virkestorkning, säger Eric Björkman.

Då började han en 40-årig jakt på att uppnå visionen. På den tiden var begrepp som klimatsmart och hållbarhet inte uppfunna. Men det fanns en strävan efter att öka effektiviteten och minska kostnaderna. En strävan som underlättades av datorernas intåg i processtyrningen i industrin.

Styrsystem för virkestorkning

Eric Björkman bildade bolaget Propac, tillsammans med Valutec i Skellefteå (hette då Utec), som tillverkade virkestorkar med styrsystem konstruerade av Eric.

Samtidigt började han fundera över en idé han burit på en tid: att bygga en tork med nya förutsättningar, där man kunde höja temperaturen och flytta ut torkmotorn från själva torkutrymmet.

Eric Björkman bildade ett eget bolag, Alent Drying och började 1993 samarbeta med Billy Carlsson som drev ett mindre sågverk i Örarna utanför Luleå, där det nykonstruerade, databaserade styrsystemet installerades i virkestorken. Det nya systemet visade sig halvera torktiden, och minska värmeförbrukningen och underhållskostnaderna.

Det var bra, men utvecklingsarbetet fortsatte.

Olycka ledde vidare

Tio år senare när man testade att ytterligare förbättra torkningen i sågen i Örarna inträffade en olycka som skulle lägga grunden för den fortsatta utvecklingen.

– Jag fjärrstyrde programmet hemifrån och upptäckte att torken löpte amok, jag kunde inte kontrollera det, säger Eric Björkman.

Det var helg och på måndagmorgonen begav sig Eric till sågen där han förväntade sig förstört virke och kritik mot det egenkonstruerade systemet.

– Jag trodde att vi hade förstört virket. Men det visade sig att det var vackert, rakt och fint. Det var till och med för torrt. Det hade torkat för bra.

Det visade sig att en vattenbehållare rostat och ramlat ner och programmet fick i intervaller signaler som gjorde att torken slog av och på hela tiden. Att den inte gick hela tiden visade sig vara det Columbi ägg han sökt.

– Nu gällde tystnadsplikt. Jag for hem och skrev en patentansökan, säger Eric Björkman.

Virkestorkar som slår på och av

Upptäckten ledde till det som nu är Alent Dynamics affärsidé: att förbättra virkestorkning genom att styra torkarna så de slår på och av. Intresset för tekniken bland sågverksägare och företag inom miljöteknik är stor när kraven på hållbarhet och minskad miljöpåverkan ökar. Virkestorkar är bland de största miljöpåverkarna.

En effektiv torkmetod betyder att elåtgången för torkning kan halveras och att nästan hundra procent av värmeenergin för torkningen kan återanvändas. Eftersom många sågverk producerar sin egen värmeenergi kan även de utsläppen minska. Sedan 2010 har Alent-styrda torkar sparat totalt 200 miljoner kilowattimmar åt företagets kunder.

Kunderna finns idag i Sverige, Finland, Åland, Danmark, Tyskland, Belgien, Italien, Frankrike, Österrike, Polen, Litauen och Chile. Mer än 50 sågverk med totalt 600 torkar använder metoden.

Viktiga kunder är Älvsbyhus i Älvsbyn och Stenvalls Trä med flera sågverk i Piteåområdet, och som har fungerat som partner i utvecklingsarbetet. Stenvalls trä äger numera också sågen i Örarna där tekniken ”upptäcktes”. Nyligen köpte Stenvalls Trä installation av 12 torkkammare. Även Jutos såg i Pajala kommun är kund.

Vision om ännu bättre virkestorkning

Utvecklingsarbetet fortsätter. Och visionen flyttar vidare mot horisonten likt regnbågen när man kommer närmare.

– Visionen är att skapa ett system som klarar högre och högre krav från sågverken, som i sin tur måste klara högre och högre krav från sina kunder och samhället. Jag tror mycket på olika tjänster vi kan leverera till sågverken, säger Eric Björkman.

Alent Dynamic står nu inför nästa språng, en vidareutveckling av torkstyrningen. Tillsammans med det italienska företaget OS Panto lanserar man nu ett helt nytt koncept för kanaltorkar. Där går virket genom sex torkkammare, där torkningen blir effektivare och där man kan växla dimension i kanalerna.

Den nya kanaltorken kallas Super TC Tunnel, där TC står för tvärcirkulation. En finess med tekniken är att sågverket kan ta tillvara på vattenångan från torkningen och kondensera den för att få tillbaka energin som då går att använda på andra håll i anläggningen.

Tekniken i den nya Super TC Tunnel

Så här beskriver Eric Björkman tekniken:

– Med vår nya Super TC Tunnel tar vi det slutliga steget till precisionstorkning av virke i en ny energibalans mellan sågverk och samhälle. Energibehovet vid virkestorkning är så stort att även om vi optimerar återanvändningen av energin inom torkkanalen så blir det enorma mängder varmluft och varmvatten över till att använda för lokaler och samhälle. Med Alents Super TC Simulator kan man studera hur sågverkets torkbehov kan klaras och vilka mängder av överskottsenergi som finns tillgängliga för andra behov.

Genom att dela upp kanalen i sex kammare kan vi anpassa maskineriet till den processtyrning som skall ske i varje steg i torkprocessen. Varje kammare har precis den fläkteffekt och övrig utrustning som behövs för att klara sin uppgift. Uppvärmningen i första kammaren sker med varmvatten och varm fuktmättad luft som redan gjort sitt jobb i kammare 2. Torkningen i kammare 2,3 och 4 sker med torr uteluft som värmts upp i kondenseringsaggregat. Kammare 5 nyttjar ett nytt Alentpatent som sparar energi och ger precision i torkning till slutfuktkvot genom att all fuktavgång från virket kan mätas och det finns ingen luftväxling med uteluft.

Ett klassiskt problem med kanaltorkar är att det är svårt att växla dimension. Det har vi löst genom att ha full kontroll på styrningen i var och en av de sex kamrarna. Vi klarar ganska stora dimensions- och kravändringar från sats till sats, där en sats är lika med innehållet i en kammare. Lösningen är att vi har unik fuktkvotsmätning i varje kammare och att vi kan tillämpa vår patenterade intervalltorkning.

Läs mer: Alent Dynamic hemsida

Bilder fria för publicering finns här: Flickr

Kontakt: Eric Björkman +4670-674 71 64

Fakta om Alents styrsystem och simulator för Super TC Tunnel:

En super TC Tunnel har sex kammare med maskinutrustning och styrning som är optimerad för den del av hela torkförloppet som skall ske i just den kammaren. Varje ny torksats lastas på en plattform utanför intagsändan på kanalen. När torkningen är klar i alla kammare sker en matning som förflyttar plattformarna till nästa kammare. När satsen lämnar sista kammaren är torksatsen klar för avlastning och finns dokumenterad i systemet på samma sätt som alla satser i Alents kammartorkstyrning.
Super TC Tunnel är en Alentkonstruktion som kan levereras av den Italienska torktillverkaren OS Panto. Ombyggnad av en befintlig kanaltork till Super TC kan dimensioneras av Alent och levereras av OS Panto.

Alents Super TC Simulator är en kontinuerlig modell som styr torkförlopp och kvalitetsegenskaper online i varje kammare så att målfuktkvot och spridning klaras även vid dimensionsväxlingar. Simulatorn bygger på matematiska modeller för värmebalans, torkförlopp (Pumpsim) och fuktkvotsmätaren WMC som används i Alents torkstyrning.
Simulatorn beräknar kapacitet, energibesparing och tillgänglig överskottsenergi i form av varmluft och varmvatten vid olika bestyckning av en Super TC Tunnel. Med simulatorn kan vi räkna på sågverkens sågplaner för att dimensionera en Super TC Tunnel som klarar dimensionsväxlingar och energikrav.

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.