ARCTIC MIRROR
Här är drivkrafterna bakom spelifiering

Här är drivkrafterna bakom spelifiering

Spelifiering erbjuder ett sätt att personalisera med engagemang, feedback och interaktivitet. Det sa Teemu Laine, biträdande professor vid LTU när han talade vid ett lunchmöte om gamification på The Great Northern i Skellefteå.

Därför blir det allt vanligare att företag och organisationer använder spel i sin verksamhet. Som verktyg i rekrytering (som till exempel US Army), utbildning, träning (MacDonalds) , konsumentengagemang och marknadsföring.

Anders Stenmark, projektledare på Autotech Teknikinformation AB, gav fler exempel på företag som använder spel i sin verksamhet: Assa Abloy använder det i sin säljutbildning till olika kundsegment. Alfa Laval har byggt en videochatt med en fiktiv äldre man som man kommunicerar med. Caterpillar använder spel i träning i problemlösning. Livsmedelverket har ett spel där man tränar på att inspektera restaurangkök.

Teemu Laine, LTU.

Daniel Gustafsson, innovationsledare vid Piteå Science Park, gick igenom åtta drivkrafter som gör spel oemoståndliga om de är rätt byggda:

  1. En meningsfull story som också kan skapa mening i användarens liv
  2. De ska innehålla utveckling och kräva prestationer
  3. De ska innehålla kreativitet och feedback
  4. Helst ska det finnas ägandeskap, som att användaren får göra design, samla och bygga
  5. En social dimension  där man kan påverka genom mentorskap och gruppuppdrag
  6. Bra med inslag av brister, sällsynthet och otålighet
  7. Det måste finnas oförutsägbarhet och nyfikenhet
  8. Inte minst viktigt är strävan att undvika förlust

Daniel Gustafsson, Piteå Science Park

Det gör att gamification kan hjälpa företag att skapa motivation, engagemang och därmed bättre resultat. Det är därför som gamification nu är en av starkaste globala trenderna.

Under seminariet fick deltagarna också ett halvt humoristiskt tips när man ska svara på frågor i ett quiz där man kan välja mellan olika svarsalternativ: Välj det längsta svarsalternativet eller C och det är A,B,C-alternativ.

Lunchmötet i The Great Northern arrangerades av Innovators Club vid Skellefteå Science Park med stöd av Nordeas Norrlandssiftelse.

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.