ARCTIC MIRROR

Boden Business Park – en ung företagsby

Boden Business Park är en ung företagsby med stora tillväxtambitioner. Just nu finns 100 anställda och 25 studenter i olika verksamheter i parken, men inom några år hoppas de vara över 500.

Boden Business Park i Sävast fick 2014 nya ägare. Vid övertagandet passade kommunalägda Bodens Utveckling också på att stöpa om verksamheten. Numer ligger fokus främst på att bli en innovationsarena för bland annat datacenter, cleantech, samt kulturella och kreativa näringar.

De största företagen på området tillhör redan nu datacenter-industrin, vilket kräver stora byggnader och möjligheter till expansion.

Utöver att stödja företagen anordnar Boden Business Park företagsfrukostar, after work, föreläsningar, samt evenemang som Game jam hackathons. I en av byggnaderna finns dessutom Växthuset, som består av olika typer av flexibla arbetsplatser för små företag. Husets hjärta är restaurangen och man har även hotell och studentboende.

Idag rymmer företagsbyn 40 företag med 100 anställda och 25 studenter inom spelutveckling. Men mer är på gång.

– Vi har bland annat flera utländska delegationer på besök varje månad för att undersöka möjligheterna till en eventuell etablering här. Det är främst företag inom cleantech och annan teknisk industri, säger utvecklingschefen Malin Winsa.

Nyligen gjorde de även klart med en utbyggnation, som kommer att genomföras av Skanska och förväntas vara klar sommaren 2019. Utöver de befintliga byggnaderna tillkommer då två nya kontorsbyggnader på mellan 1400 till 2100 kvadratmeter. Förutom kontorslokaler kommer byggnaderna att inhysa restaurang, gym och utbildningslokaler.

Målsättningen är klar – innan sista juni 2020 ska parken ha vuxit från 100 till 500 personer.

Dela artikeln
Av

Projektledare för Arctic Mirror. Driver eget företag inom den kreativa och kulturella näringen med regional utveckling som fokus.

Mata in dina sökord och tryck enter.