ARCTIC MIRROR
Wibax affärsidé är hållbarhet

Wibax affärsidé är hållbarhet

Piteåföretaget Wibax arbetade med hållbarhet innan begreppet började användas, och är nu ledande i Sverige när det gäller transporter av flytande produkter, i synnerhet fossilfria bränslen.

Nu arbetar man både med hållbarhet i den egna verksamheten och hjälper sina kunder att minska miljöbelastningen. Under de senaste tre åren har kunderna med Wibax hjälp avlastat miljön cirka 400.000 ton koldioxid.

– Vi hjälper våra kunder att bli fossilfria. Vi säljer ett koncept där vi projekterar och bygger om deras anläggningar för fossilfria bränslen. Det här är något som växer kraftigt för oss, säger Jonas Wiklund, vd för Wibax Group.

En av de stora transportörerna av fossilfria bränslen

Wibax är nu en av de stora när det gäller transporter av flytande produkter och ledande i Sverige för transporter av fossilfria bränslen. Man har en nät av terminaler över hela landet: Piteå, Skellefteå, Örnsköldsvik, Härnösand, Skutskär, Norrköping, Malmö, Uddevalla och Jakobstad i Finland. Kunderna är framför allt basindustrin i Europa. Företaget omsätter cirka 850 miljoner kronor.

Redan när företaget grundades 1986 handlade affärsidén om hållbarhet, fast då användes inte det begreppet. Grundaren Bo Axel Wiklund använde en restprodukt från skogsindustrin, lignosulfonat, som släpptes ut i havet, och sålde den istället som material för att dammbinda grusvägar.

Med SSAB inledde man ett samarbete om transporter av kaustiksoda, och sedan fortsatte Wibax att skaffa fordon och terminaler för transporter åt basindustrin. Företaget har växt kraftigt, inte minst de senaste åren.

Kraftig tillväxtfas

Man producerar, säljer och transporterar flytande kemiska produkter. Nu är man 175 anställda och cirka 85 procent av transporterna sker med egna fordon.

– Vi är i en kraftig tillväxtfas. Det är otroligt spännande. Vi har ett tydligt fokus på att växa. Vi ska nå en miljard i omsättning under de närmaste åren, säger Jonas Wiklund.

Tillväxten har skett med lönsamhet.

– Vi är i en bransch som pressas av låga marginaler och då gäller det att försöka få stora volymer. Vad vi gör är att vi bygger vidare på den vertikala integreringen. Vi tjänar lite i många steg, tillsammans blir det en bra affär, säger Jonas Wiklund.

Hållbarhet viktig del av affären

En viktig del i affären är hållbarhet.

– För oss är hållbarhet är mer än bioprodukter. Det handlar om processen, det gäller transporterna och det gäller mellan människorna, att vara en god arbetsgivare, säger Jonas Wiklund.

– Vi måste tjäna pengar. Men det är också en drivkraft att nästa generation får en större chans och bättre förutsättningar för att leva. Kan man både tjäna pengar och ge för framtiden är det bra.

Läs mer: Wibax hemsida

Högupplösta bilder finns här: Flickr

 

Dela artikeln
Mata in dina sökord och tryck enter.