ARCTIC

Om Arctic Mirror

Markus Odevall, Stina Almkvist och Lennart Håkansson. Foto: Viveka Österman (cc by 4.0)

Arctic Mirror är en nyhetsbyrå om näringslivet i Swedish Lapland, med fokus på verksamheter knutna till Boden Business Park, Piteå Science Park och Luleå Science Park. Vi är en del av Arctic Business Incubator (ABI), Sveriges nordligaste inkubator.

Det händer mycket på ABI, Piteå Science Park, Boden Business Park och Luleå Science Park och många andra organisationer runt om i regionen. Genom Arctic Mirror är vår ambition att stärka norra Sveriges synlighet nationellt och internationellt genom att sprida kunskapen om regionen till nyhetsmedier och andra aktörer.

Arctic Mirror genomförs som ett projekt i samarbete med Region Norrbotten. Redaktionen består av Stina Almkvist, Lennart Håkansson och Markus Odevall.

Söker du nyhetsjournalistik rekommenderar vi ett besök hos aktörer som Norrbottens Affärer, Affärer i Norr, Breakit och DI Digital.

Creative commons

Allt innehåll som produceras av Arctic Mirror licensieras under Creative Commons. Vårt huvudsakliga mål är inte att innehållet konsumeras i just vår plattform, utan att det konsumeras och leder till regional utveckling. Läs mer om hur du bland annat anger källa under ”Nyttja vårt innehåll”.

Innehållet kan alltså nyttjas såväl i egna publiceringsplattformar som i sociala nätverk och andra sammanhang, såväl av individer, ideella föreningar och offentlig sektor som av publicister och andra aktörer inom näringslivet.

Vi distribuerar ert innehåll

Arctic Mirror tillhandahåller också en distributionsplattform som dels nyttjas för att få spridning för vårt eget innehåll, men också för andras material som har samma syfte som vårt. Vill du samarbeta med oss för att få mer spridning för ert innehåll, så skicka ett mejl till hej@arcticmirror.se.

Genom det innehåll och den kunskap som inhämtas inom ramen för verksamheten verkar Arctic Mirror också för att sprida kunskapen om Norrbotten utanför regionen.

Mata in dina sökord och tryck enter.