Om Arctic Mirror

Arctic Mirror sprider kunskap om kulturen och näringslivet i Norrbotten, med fokus på att stärka den regionala tillväxten. Vi ingår i Arctic Business Incubator (ABI), Sveriges nordligaste inkubator.

Hos ABI och i många andra organisationer finns gott om kunskap om hur händelser i omvärlden påverkar kultur- och näringslivet. Genom Arctic Mirror tar vi vår egen och andras kunskap online.

Genom informativt och engagerande innehåll hjälper vi organisationer i norra Sverige att ta sig an de utmaningar de ställs inför på kort och lång sikt. I detta ingår bland annat intervjuer, kvalificerade analyser och reflekterande krönikor – alla med fokus på direkt eller indirekt affärsnytta.

Vår ambition är också att stärka Norrbottens synlighet i övriga Sverige genom att sprida kunskapen om länet till nyhetsmedier och andra aktörer.

Söker du nyhetsjournalistik rekommenderar vi ett besök hos aktörer som Norrbottens Affärer, Affärer i Norr, Breakit och DI Digital.

Creative commons

Allt innehåll som produceras av Arctic Mirror licensieras under Creative Commons. Vårt huvudsakliga mål är inte att innehållet konsumeras i just vår plattform, utan att det konsumeras och leder till regional utveckling. Läs mer om hur du bland annat anger källa under ”Nyttja vårt innehåll”.

Innehållet kan alltså nyttjas såväl i egna publiceringsplattformar som i sociala nätverk och andra sammanhang, såväl av individer, ideella föreningar och offentlig sektor som av publicister och andra aktörer inom näringslivet.

Vi distribuerar ert innehåll

Arctic Mirror tillhandahåller också en distributionsplattform som dels nyttjas för att få spridning för vårt eget innehåll, men också för andras material som har samma syfte som vårt. Vill du samarbeta med oss för att få mer spridning för ert innehåll, så skicka ett mejl till hej@arcticmirror.se.

Genom det innehåll och den kunskap som inhämtas inom ramen för verksamheten verkar Arctic Mirror också för att sprida kunskapen om Norrbotten utanför regionen.

Arctic Mirror genomförs som ett pilotprojekt i samarbete med Norrbottens Läns Landsting och Länsstyrelsen i Norrbotten.

Norrbottens Läns LandstingLänsstyrelsen i Norrbotten

Redaktionen

I Arctic Mirrors fasta redaktion ingår tre personer. Vi har också ett antal personer knutna till oss som krönikörer och frilansare.