ARCTIC MIRROR

Om Arctic Mirror

Markus Odevall, Stina Almkvist och Lennart Håkansson.

Markus Odevall, Stina Almkvist och Lennart Håkansson. Foto: Viveka Österman (cc by 4.0)

Arctic Mirror är ett redaktionellt utvecklingsprojekt om hållbarhet och innovation i Swedish Lapland. Vårt fokus är primärt på organisationer knutna till science och business parks. Vi är en del av Arctic Business Incubator (ABI), Sveriges nordligaste inkubator med verksamhet i Norrbotten och Västerbotten.

Det händer mycket på företagen knutna till bland annat Boden Business Park, Luleå Science Park, Piteå Science Park och Skellefteå Science City. Vi har tyvärr traditionellt varit sämre på att berätta om det.

Arctic Mirrors uppdrag är att vara ett stöd i den processen. Vi producerar redaktionellt innehåll men hjälper också till med utbildningsåtgärder. Det innehåll vi skapar publiceras i första hand hos befintliga aktörer, exempelvis nedanstående partners.

Projektet genomförs inom ramen för ABI, samt i samarbete med Region Norrbotten, Längmanska Företagarfonden, Boden Business Park, Luleå Science Park, Piteå Science Park och Skellefteå Science City.

Redaktionen består av Stina Almkvist, Lennart Håkansson och Markus Odevall.

Söker du nyhetsjournalistik om näringslivet rekommenderar vi ett besök hos aktörer som Norrbottens Affärer, Affärer i Norr, Breakit och DI Digital.

Creative commons

Allt innehåll som produceras av Arctic Mirror licensieras under Creative Commons. Vårt mål är inte att innehållet konsumeras i just vår plattform, utan att det konsumeras överhuvudtaget och leder till regional utveckling. Läs mer om hur du bland annat anger källa under ”Nyttja vårt innehåll”.

Innehållet kan alltså nyttjas såväl redaktionellt som i sociala nätverk och kommersiella sammanhang. Du har samma rätt till detta oavsett vem du är.

Mata in dina sökord och tryck enter.